Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Ivana Macuka

 

Izbori u zvanja

  • u travnju 2011. godine - izabrana u suradničko zvanje višeg asistenta

  • u siječnju 2013. godine - izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologija

  • u travnju 2016. godine – izabrana u znanstveno- nastavno zvanje i na radno mjesto docentice na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru

  • u lipnju 2018. godine - izabrana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologija

Publikacije i sudjelovanja na znanstveno-stručnim skupovima

Uredništva

  • Članica uredništva Zbirka psihologijskih skala i upitnika – Svezak 10. Izdavač: Sveučilište u Zadru, 2020. (Ćubela Adorić, V., Burić, I., Macuka, I., Nikolić Ivanišević, M., Slišković, A. (2020). Zbirka psihologijskih skala i upitnika – Svezak 10. Zadar: Sveučilište u Zadru.)

  • Članica uredništva Zbirka psihologijskih skala i upitnika – Svezak 11. Izdavač: Sveučilište u Zadru, 2022.

  • Članica uredništva zbornika znanstvenih radova Book of Selected Proceedings of the 22nd Psychology Days in Zadar. Izdavač: Sveučilište u Zadru, 2021.

Projekti