Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Ivana Macuka

 

Izvorni znanstveni radovi

 • Tucak Junaković, I., Macuka, I. (2021). Job demands, job control and social support as predictors of job satisfaction and burnout in Croatian palliative care nurses. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, u postupku recenzije.

 • Macuka, I., Tucak Junaković, I. (2021). Job satisfaction and intention to leave job in palliative care. Journal of Palliative Care, u postupku recenzije.

 • Macuka, I., Tucak Junaković, I., Božić, D. (2020). Profesionalno sagorijevanje zaposlenih u području palijativne skrbi. Društvena istraživanja, 29(2), 287-308. https://doi.org/10.5559/di.29.2.06

 • Piuk, J., Macuka, I. (2019). Školski uspjeh adolescenata: Uloga perfekcionizma, prilagodbe i uključenosti roditelja u školske aktivnosti.  Psihologijske teme, 28(3), 621-643. https://doi.org/10.31820/pt.28.3.9

 • Tucak Junaković, I., Macuka, I., Skokandić, L. (2019). Profesionalni stres, zadovoljstvo poslom i sagorijevanje medicinskih sestara/tehničara zaposlenih u području palijativne skrbi. Medica Jadertina, 49(3-4), 157-171.

 • Malada, A., Macuka, I. (2019). Posttraumatski rast kod branitelja Domovinskog rata. Ljetopis socijalnog rada, 26(3), 391-413.

 • Garilović, I., Macuka, I. (2018). Ovisnost o vježbanju – doprinos perfekcionizma i odstupajućih navika hranjenja. Društvena istraživanja, 27(4), 713-733.

 • Bijelić, L., Macuka, I. (2018). Smisao života: uloga religioznosti i stavova prema smrti.  Psihologijske teme, 27(2), 159-176.

 • Burić, I., Cvijetović, J., Macuka, I. (2017). Ličnost, radna angažiranost i zadovoljstvo poslom kod učitelja - posredujuća uloga razočaranosti u obrazovni sustav. Suvremena psihologija, 20(1), 7-22.

 • Burić, I., Slišković, A., Macuka, I. (2017). A mixed-method approach to the assessment of teachers’ emotions:Development and validation of the Teacher Emotion Questionnaire. Educational Psychology. 

 • Burić, I., Macuka, I. (2017). Self-Efficacy, Emotions and Work Engagement Among Teachers: A Two Wave Cross-Lagged Analysis. Journal of Happiness Studies, https://doi.org/10.1007/s10902-017-9903-9.

 • Macuka, I., Burić, I., Batur, I. (2017). Emocionalne odrednice iscrpljenosti i zadovoljstva poslom predmetnih učitelja. Društvena istraživanja, 26(2), 227-248. https://doi.org/10.5559/di.26.2.05.

 • Macuka, I., Burić, I., Slišković, A. (2017). Emocionalna iskustva učitelja kao prediktori njihova mentalnoga zdravlja. Psihologijske teme, 26(2), 355-375.

 • Božić, D., Macuka, I. (2017). Uloga osobnih čimbenika u objašnjenju kompulzivnog prejedanja. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 53(2), 1-16.

 • Slišković, A., Burić, I., Macuka, I. (2016). The voice of Croatian elementary school teachers: Qualitative analysis of the teachers' perspective on their profession. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 23(5), 518-531.

 • Macuka, I. (2016). Emocionalni i ponašajni problemi adolescenata – zastupljenost i rodne razlike. Ljetopis socijalnog rada, 23(1), 65-86.

 • Macuka, I., Burić, I. (2015). Školski uspjeh mlađih adolescenata: važnost uloge osobnih i obiteljskih čimbenika.  Društvena istraživanja, 24(4), 487-507. 

 • Macuka, I., Jurkin, M. (2014). Odnos sukoba roditelja i psihosocijalnih problema mlađih adolescenata. Ljetopis socijalnog rada, 21(1), 65-82.

 • Macuka, I., Burić, I. (2013). Validacija skale dječje percepcije sukoba među roditeljima. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 49(2), 42-53.

 • Macuka, I., Smojver-Ažić, S., Burić, I. (2012). Posredujuća uloga emocionalne regulacije u odnosu roditeljskog ponašanja i prilagodbe mlađih adolescenata. Društvena istraživanja, 21(2), 383-403. 

 • Macuka, I. (2012). Osobne i obiteljske odrednice emocionalne regulacije mlađih adolescenata. Psihologijske teme, 21(1), 61-82.

 • Macuka, I., Nekić, M. (2012). Uloga individualnih karakteristika roditelja u objašnjenju dječjih internaliziranih i eksternaliziranih problema. Socijalna psihijatrija, 40(2), 97-109.

 • Macuka, I., Smojver-Ažić, S. (2012). Osobni i obiteljski čimbenici prilagodbe mlađih adolescenata. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 48(1), 27-43.

 • Macuka, I. (2010). Osobne i kontekstualne odrednice roditeljskog ponašanja. Suvremena psihologija, 13(1), 63-81.

 • Macuka, I. (2008). Uloga dječje percepcije roditeljskog ponašanja u objašnjenju internaliziranih i eksternaliziranih problema. Društvena istraživanja 17(6), 1179-1202.

 • Burić, I., Macuka, I., Sorić, I., Vulić-Prtorić, A. (2008). Samopoštovanje u ranoj adolescenciji: važnost uloge roditeljskog ponašanja i školskog dostignuća. Društvena istraživanja 17(4-5); 887-906.

 • Macuka, I. (2007). Skala percepcije roditeljskog ponašanja – procjena valjanosti. Suvremena psihologija, 10(2) 179-199.

 • Macuka, I. Vulić-Prtorić, A. (2007). Family determinants of childhood asthma. 15th psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings (str. 213-221), Zadar: University of Zadar.

 • Vulić-Prtorić A., Macuka I. (2006). Family and coping factors in the differentation of childhood anxiety and depression. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 79, 199-214.

 • Vulić-Prtorić A., Macuka I. (2004). Anksioznost i depresivnost: fenomenologija komorbidnosti. Suvremena psihologija, 7(1) 45-64.

 • Moranduzzo, I., Vulić-Prtorić, A. (2002). Strategije suočavanja, samopoštovanje i anksioznost kod djece s astmom. Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije, 41(18), 143-159.