Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Ivana Macuka

 

Konferencijska priopćenja

 • Ivana Macuka, Ivana Tucak Junaković, Lea Skokandić i Danijela Božić (2020). Profesionalna dobrobit zaposlenih u području palijativne skrbi. 21. Dani psihologije u Zadru, Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 01.-03.10.2020., Zadar

 • Ivana Macuka, Ivana Tucak Junaković, Lea Skokandić, Danijela Božić i Irena Burić (2019). Izazovi rada zaposlenih u području palijativne skrbi. 2. međunarodni znanstveno-stručni skup Hrvatskog katoličkog sveučilišta: Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice, 12.-14.12.2019., Zagreb.

 • Irena Burić, Ivana Macuka i Marina Vidaković (2019). Emocije, zadovoljstvo poslom i želja za napuštanjem posla kod učitelja: test recipročnih odnosa. 2. međunarodni znanstveno-stručni skup Hrvatskog katoličkog sveučilišta: Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice, 12.-14.12.2019., Zagreb.

 • Josipa Piuk i  Ivana Macuka (2019). Roditeljska akademska uključenost i školsko postignuće adolescenata. 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, 11.-13.04.2019., Zagreb.

 • Ivana Macuka i Irena Burić (2019). Teachers’ mental health: Examining the role of emotional processes. 13th Alps Adria Psychology Conference, 27.-29. rujna, 2018., Ljubljana.

 • Božić, D., Macuka, I. (2018). Validacija skale uzbuđenja uslijed negativnog raspoloženja. 21. Dani psihologije u Zadru, Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru.

 • Irena Burić, Zvjezdan Penezić, Izabela Sorić, Ivana Macuka (2018). Recipročni odnosi između radne angažiranosti, pozitivnih emocija i zadovoljstva poslom kod učitelja i nastavnika. 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Sv. Martin na Muri, Hrvatska, 07. -10. studenog, 2018.

 • Irena Burić, Zvjezdan Penezić, Izabela Sorić, Ana Slišković, Ivana Macuka (2018).  Emotional spillover in classrooms: A multilevelediational analysis of teachers' emotions, emotional labor strategies and students' affective experiences. 19th European Conference on Personality (ECP-19), Zadar, Hrvatska, 17. – 21. srpnja 2018.

 • Irena Burić, Ana Slišković, Zvjezdan Penezić, Ivana Macuka, Izabela Sorić (2017). Self-efficacy, work-related emotions and desire to quit in teaching occupation: A test of reciprocal relations. EAWOP 2017, 17.-20.05.2017., Dublin, Irska.

 • Irena Burić, Ivana Macuka, Ana Slišković, Izabela Sorić, Zvjezdan Penezić (2017). Teachers’ self-efficacy and well-being: Examining the central role of emotional processes. 15th European Congress of Psychology, 11.-14.07.2017., Amsterdam, Nizozemska.

 • Irena Burić, Ivana Macuka, Zvjezdan Penezić, Ana Slišković i Izabela Sorić (2017). Testiranje recipročnosti odnosa između strategija emocionalne regulacije i emocija nastavnika nakon kontrole dispozicijske afektivnosti. 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa, 06.-08.04.2017., Zagreb.

 • Irena Burić, Zvjezdan Penezić, Ana Slišković, Ivana Macuka, Izabela Sorić (2016). Teachers' emotions and subjective well-being: The mediating role of emotional labor strategies. 12th Alps-Adria Psychology Conference, 29.09. - 01.10.2016., Rijeka. 

 • Macuka, I., Burić, I., Slišković, A. (2016). Emocionalna iskustva nastavnika kao prediktori njihovog mentalnog zdravlja. XX. Dani psihologije u Zadru, Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru.

 • Burić, I., Macuka,I., Slišković, A., Penezić, Z., Sorić, I. (2016). Emocionalna regulacija, emocije i psihološka dobrobit učitelja: provjera medijacijskog modela. XX. Dani psihologije u Zadru, Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru.

 • Burić, I., Sorić, I., Slišković, A., Macuka, I., Penezić, Z. (2016) The mediating role of teachers’ emotions and burnout in explaining the relationship between perceived principal support and work engagement. STAR - Stress and Anxiety in a changing society, Zagreb.

 • Burić, I., Penezić, Z., Slišković, A., Macuka, I., Sorić, I. (2016) Personality and work engagement among high-school teachers: The mediating role of negative emotions. ECP18 – 18th European Conference on Personality, Timisoara, Romania.

 • Burić, I., Penezić, Z., Slišković, A., Macuka, I., Sorić, I. (2016). Teachers’ emotions and subjective well-being: The mediating role of emotional labor strategies. AAPC16 – 12th Alps-Adria Psychology Conference, Rijeka.

 • Tucak, I., Nekić, M., Macuka, I.  (2015). Neki prediktori uspješnog starenja: koliko je za uspješno starenje važno voditi smislen život, ne žaliti za propuštenim prilikama i ostaviti značajan trag za sobom?  XXIII. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Šibenik, Hrvatska, 04.- 07. studenog,  2015.

 • Burić, I., Slišković, A., Macuka, I., Sorić, I. (2015). Percepcija učiteljske profesije u Hrvatskoj iz perspektive predmetnih učitelja: kvalitativna analiza. 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju, Zagreb.

 • Sorić, I., Burić, I., Slišković, A., Macuka, I. (2015). A kako se učitelji osjećaju? Kvalitativna analiza pojavnosti i izvora emocionalnih iskustava predmetnih učitelja. 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju, Zagreb.

 • Macuka, I., Jurkin, M., Burić, I. (2014). Odnos sukoba roditelja i internaliziranih problema kod adolescentica, XIX. Dani psihologije u Zadru, Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru.

 • Macuka, I., Burić, I. (2014). Odnos temperamenta i psihosocijalne prilagodbe adolescenata, Treći sarajevski dani psihologije, Odsjek za psihologiju, Sarajevo.

 • Macuka, I., Nekić, M., Burić, I. (2013). Odrednice emocionalne regulacije dječaka i djevojčica, 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju, Zagreb.

 • Nekić, M., Morić, A., Macuka, I. (2012). Self-silencing and sexual subjectivity in young females. 11th Congress of the European Federation of Sexology: Promoting Sexual Health – A Pathway to Happiness, Madrid, Španjolska, 20.-22. rujna 2012.

 • Macuka, I., Burić, I. (2012). Školsko postignuće mlađih adolescenata: važnost uloge osobnih i obiteljskih čimbenika, XVIII. Dani psihologije u Zadru, Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru.

 • Macuka, I., Burić, I. Skala dječje percepcije sukoba među roditeljima, 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska, 7.-9. travnja 2011.

 • Nekić, M., Ćubela Adorić, V., Macuka, I. Je li za bračno zadovoljstvo važnija pravednost podjele obveza ili doživljaj zadovoljstva njihovim obavljanjem?, 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska, 7.-9. travnja 2011.

 • Macuka, I., Burić, I. Uloga obitelji i problema prilagodbe u školskom uspjehu adolescenata, XVII. Dani psihologije u Zadru, Zadar, Hrvatska, 27.-29. svibnja 2010.

 • Nekić, M., Tucak Junaković, I., Macuka, I., Burić, I., Vulić-Prtorić, A.; Ivanov, L. Problemi i poteškoće studenata Sveučilišta u Zadru: potreba za otvaranjem Studentskog savjetovališta, XVI. Dani psihologije u Zadru, Zadar, Hrvatska, 29.-31. svibnja 2008.

 • Macuka, I., Nekić, I. i Penezić, Z. Empirijska provjera dvaju upitnika za mjerenje anksiozne osjetljivosti, 18. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska, 13.-15. prosinca 2007.

 • Macuka I., Vulić-Prtorić A., Nekić I., Sorić I. Children at risk for psychopathology: The influence of some parent psychopathology dimensions, 10th European Congress of Psychology, Prag, Češka Republika, 3.-6. srpnja 2007.

 • Nekić I., Macuka I., Sorić I., Vulić-Prtorić A. Children academic achievement and some parental dimensions: the mediating effect of children self-esteem, 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction International – Developing Potentials for Learning, Budimpešta, Mađarska, 28.-1. rujna 2007.

 • Vulić-Prtorić, A., Macuka I. Psihosocijalni aspekti zdravlja djece i adolescenata: prezentacija projekta. Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva, Split, Hrvatska, 7.-10.  svibnja 2007.

 • Vulić-Prtorić, A., Macuka I. Depresivnost i psihosomatski simptomi u djetinjstvu i adolescenciji, Prvi hrvatski kongres primijenjene psihologije, Zagreb, Hrvatska, 26.-29. travnja 2006.

 • Macuka I., Vulić-Prtorić A. Neke obiteljske odrednice astme kod djece i adolescenata, XV. Dani psihologije u Zadru, Zadar, Hrvatska, 25.-27. svibnja 2006.

 • Zekanović-Korona, LJ., Krce-Miočić, B., Macuka, I. Reakcije studenata na provjeru znanja putem e-learner testova, XV. Dani psihologije u Zadru, Zadar, Hrvatska, 25.-27. svibnja 2006.

 • Macuka I., Vulić-Prtorić A. Coping Strategies in Children with Asthma, 26th European Conference of Psychosomatic Research, Cavtat, Hrvatska, 27.-30. rujna 2006.

 • Macuka I., Vulić-Prtorić A. Children's Perception of Parental Acceptance and Rejection: Age and Gender Differences, 1st International Congress on Interpersonal  Acceptance and Rejection, Istanbul, Turska, 22.-24. lipnja 2006.

 • Vulić-Prtorić A., Sorić I., Macuka I. SDD Depression Scale for Children and Adolescents: Evaluation of Psychometric Properties 8th European Conference of Psychological Assessment, Budimpešta, Mađarska, 31.-4. rujna 2005.

 • Vulić-Prtorić A., Sorić I., Macuka I. Stress and anxiety symptoms in children and adolescents: searching for risk mechanisms, 7th Alpe Adria Conference of Psychology, Zadar, Hrvatska, 2.-4. lipnja 2005.

 • Macuka I., Vulić-Prtorić A., Sorić I. Positive effects of family interactions on self-esteem in early adolescence, prezentacija priopćenja s ranijih međunarodnih skupova, Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva, Zagreb-Vukovar, Hrvatska, 15.-19. studenoga 2004.

 • Sorić I., Vulić-Prtorić A., Macuka I. Self-regulated learning, causal attributions and academic achievement, prezentacija priopćenja s ranijih međunarodnih skupova, Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva, Zagreb-Vukovar, Hrvatska, 15.-19. studenoga 2004.

 • Macuka I., Vulić-Prtorić A., Sorić I. Positive effects of family interactions on self-esteem in early adolescence, Second European Conference on Positive Psychology, Verbania Pallanza, Italija, 5.-8. srpnja 2004.

 • Sorić I., Vulić-Prtorić A., Macuka I. Self-regulated learning, causal attributions and academic achievement, Second European Conference on Positive Psychology, Verbania Pallanza, Italija, 5.-8. srpnja 2004.

 • Macuka I., Kramar V., Vulić-Prtorić A. Validacija upitnika samoefikasnosti za djecu,  XIV. Dani psihologije u Zadru, Zadar, Hrvatska, 26.-29. svibnja 2004.

 • Vulić-Prtorić A., Macuka I. Stresni životni događaji i depresivnost u adolescenciji u odnosu na konzumiranje sredstava ovisnosti, Borba protiv ovisnosti- borba za zdravu obitelj, Pula, Hrvatska, 19.-22. rujna 2004.

 • Vulić-Prtorić, A. i Macuka, I. Razine anksioznosti s obzirom na dob i spol ispitanika, XI. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Zadar Petrčane, Hrvatska, 22.-25. listopada 2003.

 • Manenica, I., Moranduzzo, I., Reić, I. Effects of varied expectancy intervals and training on sinus arrhythmia and execution of arm movements, XII. Dani psihologije u Zadru, Zadar, Hrvatska, 27.-29. svibnja 1998.