Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Ivana Macuka

 

Kvalifikacijski radovi

  • Moranduzzo, I. (2001). Strategije suočavanja, samopoštovanje i anksioznost kod djece s astmom. Diplomski rad. Filozofski fakultet u Zadru Sveučilišta u Splitu, Zadar.

  • Macuka, I. (2007). Uloga determinanti roditeljskog ponašanja u objašnjenju internaliziranih i eksternaliziranih problema u djece. Magistarski rad. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

  • Macuka, I. (2011). Uloga obitelji i emocionalne regulacije u prilagodbi mlađih adolescenata. Doktorska disertacija. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.