Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Ivana Macuka

 

Stručni radovi

 • Macuka, I. (2020). Skala empatije u palijativnoj skrbi, u Ćubela Adorić V. i sur. (ur.) Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 10 (str. 39-46). Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.

 • Piuk, J., Macuka, I. (2020). Upitnik percipirane roditeljske akademske uključenosti, u Ćubela Adorić V. i sur. (ur.) Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 10 (str. 113-120). Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.

 • Macuka, I., Malada, A. (2020). Upitnik posttraumatskog rasta, u Ćubela Adorić V. i sur. (ur.) Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 10 (str. 121-130). Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.

 • Garilović, I., Macuka, I. (2018). Skala ovisnosti o vježbanju, Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 9 (str. 21-29). Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.

 • Božić, D., Macuka, I. (2018). Upitnik samokritičnosti i samoohrabrivanja, Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 9 (str. 73-81). Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.

 • Macuka, I. (2012). Skala dječje percepcije sukoba među roditeljima, u Proroković  A.. i sur. (ur.) Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 6 (str. 23-28). Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.

 • Macuka, I. (2012). Upitnik temperamenta u ranoj adolescenciji, u Proroković  A.. i sur. (ur.) Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 6 (str. 77-85). Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.

 • Macuka, I. (2008). Skala percepcije roditeljskog ponašanja - SPRP, u Penezić  Z. i sur. (ur.) Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 4 (str. 23-35). Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.

 • Macuka I. (2006). Skala bračnog lokusa kontrole, u Ćubela-Adorić i sur. (ur.) Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 3 (str. 41-49). Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.

 • Vulić-Prtorić A., Macuka I. (2005). Stresni životni događaji i depresivnost u adolescenciji u odnosu na konzumiranje sredstava ovisnosti,  u Miharija M. i sur. (ur.) Borba protiv ovisnosti – borba za zdravu obitelj – Zbornik radova, Zagreb: Vlada RH, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, 437-444.

 • Macuka I. (2004). Skala percepcije obiteljskih odnosa, u Proroković A. i sur. (ur.) Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 2 (str. 33-37). Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.