Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Huić
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska)

Docentica je na Katedri za školsku psihologiju Odsjeku za psihologiju Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te suradnica Centra za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu (CZON FFZG). Ima više od 15 godina istraživačkog iskustva u području psihologije obrazovanja i socijalne psihologije, te evaluacije programa, i desetak godina iskustva u obrazovanju nastavnika koji poučavaju na svim razinama obrazovanja (od primarne do tercijarne).

Istražuje nastavničke stavove, očekivanja i stilove poučavanja te motiviranja studenata. Bavi se i područjem dječjih prava, posebice pravom na participaciju u sustavu odgoja i obrazovanja. Zanima ju i prevencija loših razvojnih ishoda i problema mentalnog zdravlja adolescenata.

Do sada je sudjelovala u radu petnaestak domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata, od toga jedan projekt Hrvatske zaklade za znanost. Bila je suvoditeljica 17. i 24. Ljetne psihologijske škole, te mentor-savjetovatelj u desetak studentskih istraživačkih projekata, od kojih su dva nagrađena rektorovom nagradom. Pod njenim mentorstvom do sada je obranjeno
dvadesetak diplomskih radnji.

Do sada je objavila 33 znanstvena rada (od čega su osam poglavlja u knjigama), te je suautorica i suurednica jedne znanstvene knjige. Objavila je i 10 stručnih radova, te podnijela oko 100 priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima. Suautorica je dva preventivna programa - prevencija kockanja kod adolescenata i prevencija seksualnog nasilja nad i među djecom i adolescentima. Recenzent je za preko 15 domaćih i međunarodnih časopisa. Bila je gostujući znanstvenik na University of Texas at Austin i ISCTE IUL, Lisabon, Portugal.

Aktivno se angažira i u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, te se bavi i aktivnostima popularizacije znanosti.  Jedna je od dobitnica državne nagrade za znanost u kategoriji popularizacija znanosti za 3. Psihofest – festival psihologije (2015).  

Nositeljica je kolegija Uvod u predškolsku i školsku psihologiju i Metodika nastave psihologije na studijskom programu psihologije na FFZG. Osim toga, nositeljica je više kolegija u sklopu CZON-a na FFZG (Psihologija odgoja i obrazovanja, Komunikacija u odgoju i obrazovanju i Upravljanje razredom). Jedna je od predavačica u sklopu više profesionalnih edukacija iz metodike nastave za visokoškolske nastavnike, a redovito održava treninge i radionice na teme prezentacijskih i komunikacijskih vještina te kvalitete poučavanja i vrednovanja znanja.

Završila je dodatnu izobrazbu iz metodike visokoškolske nastave, više edukacija iz područja statističke obrade podataka i psihologijskog savjetovanja, kao i edukaciju za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Bila je i polaznica međunarodne ljetne škole Europskog udruženja za eksperimentalnu socijalnu psihologiju.

Članica je Hrvatske psihološke komore. Stalna je suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje.

Više o znanstvenim publikacijama i sudjelovanjima na konferencijama možete pronaći ovdje