Odjel za psihologiju
Informacije

Više informacija o projektu


Istraživački projekt Ličnost, emocije i radna uspješnost nastavnika: dinamička perspektiva (TEPEPDYN) financira Hrvatska zaklada za znanost (šifra projekta: IP-2019-04-5472), a traje od 1. siječnja 2020. do 31. kolovoza 2024. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Irena Burić s Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Projekt je nastavak uspostavnog istraživačkog projekta Teachers’ emotions and emotion regulation strategies: personal and contextual antecedents and effects on motivation, well-being and relationships with students (šifra projekta: UIP-2013-11-5065, izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost) koji je uspješno proveden u periodu od 2014. do 2017. godine, također pod vodstvom prof. dr. sc. Irene Burić.

Cilj projekta je istražiti ulogu emocija i strategija emocionalne regulacije nastavnika u objašnjenju njihove radne uspješnosti vodeći pritom računa o zasebnim i interaktivnim doprinosima stabilnih osobina ličnosti i promjenjivih situacijskih karakteristika te uzimajući u obzir dinamičnu prirodu emocionalnih iskustava nastavnika.

Posljednjih godina, istraživanja emocija i emocionalne regulacije nastavnika su u porastu. Prepoznato je kako su različite diskretne emocije nastavnika i strategije emocionalne regulacije povezane s dobrobiti nastavnika (Burić i Frenzel, 2019; Burić i sur., 2019; Chang, 2013), njihovom radnom uspješnošću (Frenzel, 2009) i učeničkim ishodima (Frenzel i sur., 2018). Unatoč ovim značajnim spoznajama, još je uvijek potrebno odgovoriti na velik broj važnih pitanja. Primjerice, empirijski dokazi o ulozi emocija nastavnika i emocionalne regulacije u predviđanju kvalitete poučavanja i učeničkih kognitivnih, afektivnih i motivacijskih ishoda su i dalje vrlo rijetki i gotovo isključivo utemeljeni na transverzalnim nacrtima pomoću kojih se ne mogu utvrditi uzročni-posljedični mehanizmi u podlozi. Uz to, uzimajući u obzir činjenicu da osobine ličnosti utječu na emocije i emocionalnu regulaciju (Carver i Connor-Smith, 2010) te radnu uspješnost nastavnika (Kim i sur., 2019), istraživanja uloge stabilnijih karakteristika ličnosti nastavnika u predviđanju njihovih emocionalnih procesa i radne uspješnosti od velike je važnosti. Na kraju, unatoč tome što suvremene teorije emocija jasno naglašavaju njihovu dinamičku i prilagodljivu prirodu (npr. Kuppens, 2015) te da noviji teorijski okviri ličnosti naglašavaju dinamičku integraciju crta, konteksta i trenutnih psiholoških stanja (npr. DeYoung, 2015), emocije i emocionalna regulacija nastavnika do sada su uglavnom bile definirane kao stabilne crte ili kao kratkotrajna stanja statična u vremenu.

Stoga, kako bi se postigao osnovni cilj projekta, prikupit će se podaci od nastavnika i njihovih učenika te će se implementirati sofisticirane longitudinalne metode s ciljem utvrđivanja mehanizama u podlozi povezanosti između ličnosti, emocija i radne uspješnosti nastavnika. Očekuje se da će rezultati ovog istraživanja ostvariti značajan doprinos razvoju teorija u području, ali i poslužiti kao osnova za kreiranje praktičnih implikacija za unaprjeđenje profesionalne dobrobiti i radne uspješnosti nastavnika što, u konačnici, može pridonijeti podizanju kvalitete obrazovanja u cjelini.

Zanima li vas više o projektu i aktivnostima istraživačke grupe, predlažemo da redovito pratite našu mrežnu stranicu, kao i Facebook stranicu projekta, gdje će biti objavljene najnovije obavijesti. U slučaju da nas želite kontaktirati, više informacija pronađite ovdje.