Odjel za psihologiju
Informacije

Istraživačka grupa


Voditeljica projekta:

Prof. dr. sc. Irena Burić
Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru (Hrvatska)


Članovi istraživačke grupe:

Prof. dr. sc. Izabela Sorić
Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru (Hrvatska)

Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić
Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru (Hrvatska)

Prof. dr. sc. Anne C. Frenzel
Ludwig-Maximillian Sveučilište u Münchenu (Njemačka)

Izv. prof. dr. sc. Ana Butković
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu (Hrvatska)

Izv. prof. dr. sc. Lisa E. Kim
Sveučilište u Yorku (Velika Britanija)

Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Huić
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu (Hrvatska)

Izv. prof. dr. sc. Maja Parmač Kovačić
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu (Hrvatska)

Dr. sc. Mara Šimunović
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska)

Dr. sc. Barbara Balaž
Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište (Hrvatska)


Doktorand na projektu:

Krešimir Jakšić, mag. psych.
Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru (Hrvatska)