Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Ana Butković
Odjel za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska)

Ana Butković diplomirala je flautu i psihologiju, a zatim magistrirala i doktorirala psihologiju na Sveučilištu u Zagrebu gdje trenutno radi kao izvanredna profesorica. Trenutno je uključena u dva istraživačka projekta koja financira Hrvatska zaklada za znanost: Ličnost, emocije i radna uspješnost nastavnika: Dinamička perspektiva i Računalni modeli za predviđanje i analizu ličnosti na temelju teksta. Također je voditeljica institucijskog projekta Međukulturalno istraživanje kulturne inteligencije kod studenata nastavničkih smjerova.

Predaje obavezne (Inteligencija, Procjenjivanje ličnosti) i izborne kolegije (Teorije ličnosti, Međukulturalna istraživanja kognitivnih sposobnosti) na studijima psihologije i antropologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uvela je novi izborni kolegij Psihologija glazbe te vodila 20. Ljetnu psihologijsku školu čija je tema bila Ličnost i glazbene preferencije. Na poslijediplomskom doktorskom studiju psihologije jedna je od nositeljica Čitalačkog kluba.

Bila je na kraćim studijskim boravcima na Karolinska Institutu u Stockholmu, Odsjeku za psihološke znanosti Birkbeck University of London, Santa Fe Institutu u New Mexicu te na IDPP odsjeku Sveučilišta u Göteborgu.

Članica je nekoliko strukovnih udruženja (HPD, EAPP, BGA), a sudjelovala je i u osnivanju Regionalne mreže psihologija i muzika (RNaPM). Trenutno je članica programskog odbora za pripremu konferencije Psychology and Music – Interdisciplinary Encounters.

Više o znanstvenim publikacijama i sudjelovanjima na konferencijama možete pronaći ovdje.