Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Anne Christiane Frenzel
Odjel za psihologiju, Ludwig-Maximilian Sveučilište u Münchenu (Njemačka)

Profesorica u području psihologije na Ludwig-Maximilian Sveučilištu u Münchenu, Njemačka (LMU, 2012 – danas). Također je radila kao izvanredna profesorica u području psihologije obrazovanja na Sveučilištu u Augsburgu, Njemačka (2010 – 2012). Doktorirala je na LMU (2004) gdje je radila kao asistentica (2001 – 2004) i izvanredna profesorica (2004 – 2010).  

Glavni fokus njezinih istraživanja su nastavnička i učenička emocionalna iskustva te njihovo međudjelovanje u učionici. Emocije smatra važnima jer su sastavna komponenta subjektivne dobrobiti. Isto tako, emocije djeluju na kvalitetu poučavanja, učenje i postignuće te posljedično, imaju središnju ulogu u današnjem društvu usmjerenom na postignuće.

Njezin trenutni i raniji istraživački rad uključuje Projekt "FEEL” (akronim na njemačkom jeziku za Forschung zum Emotionalen Erleben im Lehr-Lern-Kontext) financiran od strane Njemačke istraživačke zaklade, u suradnji s prof. Corinnom Reck i prof. Reinhardom Pekrunom, u ukupnoj vrijednosti od 350,000 EUR. Nadalje, vodi znanstveno vrednovanje inicijative  Coaching for Pre-service Teachers u suradnji s LMU Centrom za obrazovanje nastavnika koju financira Federalno Ministarstvo obrazovanja i istraživanja, u ukupnoj vrijednosti višoj od 100,000 EUR. Bila je članica Tehničke savjetodavne skupine za TALIS Video Study i Global Video Library.

Objavila je preko 100 recenziranih radova u časopisima, poglavlja u knjigama i uređenih svezaka. Primila je brojne nagrade za poučavanje, a prema analizi Greenbaum i suradnika o „Sudjelovanju žena kao vrhunskih autorica, urednica i članica uredničkih odbora u časopisima o psihologiji obrazovanja od 2009. do 2016.“ objavljenoj u časopisu Educational Psychology u 2018. godini, zauzima šesto mjesto u ovoj istraživačkoj zajednici.

Od institucionalnih dužnosti na LMU, trenutno je Akademska direktorica M.Sc. Programa psihologije: Obrazovne znanosti (2012 – danas), Izvršna članica odbora Centra za obrazovne znanosti u Münchenu (2016 – danas) i Dekanica za studente Škole psihologije i obrazovanja (2017 – danas).

Trenutno poučava predmete u području psihologije obrazovanja, psihologije ličnosti i istraživačkih metoda na M.Sc. Programu psihologije: Obrazovne znanosti (2013 – danas) te drži različite predavačke aktivnosti i pozvana predavanja na Sveučilištima u Augsburgu, Bambergu, Berlinu, Frankfurtu, Kielu, Konstanzu, Melbourneu, Trieru (2004 – danas). Ranije je držala seminare na preddiplomskoj i diplomskoj razini za studente psihologije iz područja psihologije ličnosti, dijagnostike i istraživačkih metoda na Školi psihologije (2002 – 2008) te predavanja i seminare za studente predškolskog odgoja i studente Obrazovnih znanosti na preddiplomskoj razini (Uvod u psihologiju, Psihologija obrazovanja i razvojna psihologija, Motivacija i emocije) na Sveučilištu u Augsburgu (2010 – 2012).

Više o znanstvenim publikacijama i sudjelovanjima na konferencijama možete pronaći ovdje.