Odjel za psihologiju
Informacije

Dr. sc. Barbara Balaž
Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište (Hrvatska)

Zaposlena je na Odjelu za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (HKS) od studenog 2015. gdje trenutno radi kao poslijedoktorandica. Iste godine je i diplomirala u području akademskih emocija na Odsjeku za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija. Poslijediplomski doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je 2017. godine, a doktorirala u listopadu 2021. godine s temom Odrednice i ishodi epistemičkih emocija u obrazovnom kontekstu. Glavni istraživački interesi su joj u području akademskih emocija učenika te emocija nastavnika.

Sudjelovala je na istraživačkom projektu Rad roditelja, ekonomske teškoće obitelji i dobrobit roditelja i djece tijekom 2016. godine (voditeljica izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš, projekt financiran od strane Hrvatskog katoličkog sveučilišta) te na uspostavnom istraživačkom projektu Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece (voditeljica izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš, projekt financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost) od 2020. godine.

Trenutno je članica Organizacijskog odbora The 27th JURE 2023 Pre-Conference (koja će se održati u Grčkoj u kolovozu 2023.). Bila je predsjednica Organizacijskog odbora 1. međunarodno znanstveno-stručnog skupa Odjela za psihologiju HKS-a (održan u prosincu 2017.) te članica Organizacijskog odbora 2. (održan u prosincu 2019.), 3. (održan u prosincu 2021.) i 4. (održat će se u prosincu 2023.) skupa.

Sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Psihologija obrazovanja, Pozitivna psihologija, Praktikum iz metodologije i Neeksperimentalna kvantitativna metodologija na Odjelu za psihologiju HKS-a.

Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).  

Više o znanstvenim publikacijama i sudjelovanjima na konferencijama možete pronaći ovdje.