Odjel za psihologiju
Informacije

Prof.dr. sc. Irena Burić

Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru (Hrvatska)

Redovita je profesorica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Doktorat znanosti u polju psihologije stekla je 2010. godine na Sveučilištu u Zagrebu.

Njezini istraživački interesi usmjereni su na ličnost i emocionalne procese u učitelja i nastavnika te njihovu povezanost s radnom uspješnošću i profesionalnom dobrobiti. U svojim istraživanjima, koristi složene višerazinske i longitudinalne nacrte kako bi istražila dinamičke međuodnose individualnih karakteristika nastavnika (npr. ličnost, emocije, emocionalna regulacija) u objašnjenju različitih ishoda (npr. profesionalna dobrobit učitelja, kvaliteta poučavanja, učenički kognitivni, afektivni i motivacijski ishodi).

Uz trenutni projekt, bila je voditeljica uspostavnog istraživačkog projekta kojeg je financirala Hrvatska zaklada za znanost(2014-2017), a koji je bio usmjeren na proučavanje emocija i emocionalne regulacije nastavnika, njihovih osobnih i kontekstualnih odrednica te učinaka na dobrobit, motivaciju i radnu uspješnost nastavnika.

Za svoj znanstveni rad, višestruko je nagrađivana. Točnije, primila je Nagradu rektorice za izvrsna postignuća u znanstveno-istraživačkom radu(2017) te Nagradu za znanstvena ostvarenja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru (2015 i 2018).

Izvodi nastavu u području edukacijske psihologije te osnovnih i naprednih statističkih metoda na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini na Sveučilištu u Zadru i Sveučilištu u Zagrebu.

Članica je uredništva u časopisima Personality and Individual Differencesi Psychological Test Adaptation and Developmentte Europskog udruženja za psihologiju ličnosti (EAPP), Europskog udruženja za psihologijsku procjenu (EAPA) i Hrvatskog psihološkog društva (HPD).

Više o znanstvenim publikacijama i sudjelovanjima na konferencijama možete pronaći ovdje.