Odjel za psihologiju
Informacije

Prof. dr. sc. Izabela Sorić
Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru (Hrvatska)

Zaposlena je na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru od 1989., gdje trenutno radi (od 2015.) kao redovita profesorica u trajnom zvanju. Magistrirala je 1995. godine, a doktorirala 1998. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Njeni istraživački interesi kreću se u području samoregulacija učenja i poučavanja, emocija u procesu učenja i poučavanja, motivacije za učenje, kauzalnih atribucija, inteligencije i kreativnosti. Bila je voditelj/istraživač na nekoliko znanstveno istraživačkih projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te Hrvatske zaklade za znanost.
 
U više navrata bila je član/predsjednik Organizacijskog i/ili Programskog odbora međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Dani psihologije u Zadru, članica Programskog odbora Godišnje konferencije hrvatskih psihologa te članica organizacijskog odbora 19. Europske konferencije o ličnosti.

Više puta je bila glavni urednik/član uređivačkog odbora zbornika radova znanstvenog skupa Dani psihologije u Zadru te članica uredništva i savjeta u različitim psihologijskim časopisima/publikacijama. Recenzirala je brojne radove objavljene u domaćim i stranim časopisima, te priručnike za psihologijske mjerne instrumente, zbornike radova sa znanstveno-stručnih skupova, sveučilišne udžbenike, priručnike i znanstvene monografije. Isto tako, bila je recenzent znanstveno-istraživačkih projekta, studijskih programa, eksperimentalnih nastavnih programa i sl.

Na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru predaje više kolegija iz područja edukacijske i kognitivne psihologije te sudjeluje u dopunskom pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika na svim razinama obrazovanja (osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje). Bila je angažirana na doktorskim studijima iz psihologije na Filozofskim fakultetima u Zagrebu i Rijeci, a bila je članica Vijeća za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zadru. Bila je mentor pri izradi četrdesetak diplomskih i završnih radnji, dvije magistarske i četiri doktorske radnje.

U više navrata bila je šefica je katedre za edukacijsku psihologiju, a u četiri mandata bila je pročelnica Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. U jednom mandatu bila je član Senata Sveučilišta u Zadru, članica Savjeta Sveučilišta u Zadru, članica Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Zadru, te predsjednica Povjerenstva za praćenje kvalitete rada na Sveučilištu u Zadru. Bila je članica Matičnog odbora za polje psihologije u jednom mandatu, predsjednica u drugom mandatu, a trenutno je potpredsjednica Matičnog odbora za psihologiju (treći mandat).

Dobitnica je nagrade Hrvatskog psihološkog društva za osobito vrijednu psihologijsku knjigu Samoregulacija učenja - možemo li naučiti učiti (izdavač Naklada Slap, 2015) i nagrade Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru za osobiti doprinos radu Odjela (2015).

Članica je Hrvatskog psihološkog društva, European Association for Research on Learning and Instruction i European Personality Psychology Association.

Više o znanstvenim publikacijama i sudjelovanjima na konferencijama možete pronaći ovdje.