Odjel za psihologiju
Informacije

Krešimir Jakšić, mag. psych.
Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru (Hrvatska)

Zaposlen je kao asistent na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru u sklopu projekta Ličnost, emocije i radna uspješnost nastavnika: dinamička perspektiva, voditeljice izv. prof. dr. sc. Irene Burić. Ujedno je i student doktorskog studija psihologije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Stručno se usavršava u području modeliranja dinamičkih sustava putem edukacija u sklopu projekta (radionica Analyzing Intensive Longitudinal Data u organizaciji Curran-Bauer Analytics) i projektne suradnje sa suradnicima sa Santa Fe Institute (USA) u području modeliranja socijalne dinamike.

Autor je i suradnik na više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim i nacionalnim publikacijama, kao i konferencijskih priopćenja. Recenzirao je više znanstvenih radova za domaće i inozemne časopise.

U nastavi je angažiran kao suradnik na kolegijima Praktikum eksperimentalne psihologije II i III, te je mentor dvaju završnih radova u postupku izrade u području psihologije ličnosti.  

Održao je niz predavanja i radionica s ciljem popularizacije znanosti u sklopu Europske noći istraživača, Tjedna mozga i Tjedna psihologije.

Dobitnik je stipendije za sudjelovanje na ljetnoj školi Complexity-GAINs International Summer School, stipendije za izvrsnost Sveučilišta u Zadru, Erasmus+ stipendije za studentsku razmjenu, te  Bujasove zlatne značke za osobito vrijedan diplomski rad.

Član je Hrvatske psihološke komore.

Više o znanstvenim publikacijama i sudjelovanjima na konferencijama možete pronaći ovdje.