Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Lisa E. Kim
Sveučilište u Yorku (Ujedinjeno Kraljevstvo)

Izvanredna profesorica u području psihologije obrazovanja, voditeljica istraživačke grupe Health, Effectiveness, And Retention of Teachers (HEART) na Sveučilištu u Yorku (2018 – danas) i ovlaštena psihologinja (CPsychol) unutar Britanskog psihološkog društva.

Doktorirala je na Sveučilištu u Sydneyu (Australija, 2016) te je radila kao poslijedoktorandica na projektu Teacher Selection na Sveučilištu u Yorku, koji je financiran od strane Konsolidatorske potpore Europskog istraživačkog vijeća (2016 – 2018).

Njezini istraživački interesi se primarno odnose na razumijevanje obilježja onoga što oblikuje izvrsne učitelje, s posebnim naglaskom na nekognitivne čimbenike i dobrobit. Točnije, istražuje ulogu nekognitivnih obilježja učitelja i njihove dobrobiti u procesima (npr. kvaliteta poučavanja) i ishodima (npr. akademski uspjeh učenika, samoefikasnost učitelja). Pritom koristi interdisciplinarni okvir (npr. ličnost i individualne razlike, psihologija obrazovanja, organizacijska psihologija) te kvantitativne (npr. višerazinsko modeliranje strukturalnim jednadžbama) i kvalitativne metode (e.g., tematska analiza smjera).

Iza sebe ima bogato iskustvo doprinosa nacionalnim i internacionalnim projektima, a trenutno vodi dva financirana projekta. Prvi je longitudinalni kvalitativni projekt Being a teacher in England during the COVID-19 pandemic kojeg financira Vijeće za ekonomska i društvena istraživanja (ESRC) koji se bavi ispitivanjem iskustva učitelja u pandemiji (2020 – danas). Drugi projekt je kvantitativni projekt naziva Research Methodologies in Education (ReMiE): Enhancing the research capacities of academics and PhD students in the field of education, financiran od strane Fonda za razvoj istraživanja Svjetske sveučilišne mreže (WUN) kojim se ispituju potrebe i načini za poticanje istraživačkih kapaciteta za obrazovanje doktorskih studenata i znanstvenika (2022 – danas).

Više o znanstvenim publikacijama i sudjelovanjima na konferencijama možete pronaći ovdje.