Odjel za psihologiju
Informacije

Izv. prof. dr. sc. Maja Parmač Kovačić
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu (Hrvatska)

Docentica je na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu diplomirala 2005. godine te doktorirala 2011. godine na temu Provjera Paulhusovog modela socijalno poželjnoga odgovaranja.

Nositeljica je velikog broja kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kolegija na interdisciplinarnom specijalističkom poslijediplomskom studiju Upravljanje ljudskim potencijalima Sveučilišta u Zagrebu te Poslijediplomskom specijalističkom studiju za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.

Tijekom svog rada na Odsjeku za psihologiju aktivno je sudjelovala na velikom broju znanstvenih projekata, a trenutno je suradnica je na dva istraživačka projekta Hrvatske zaklade za znanost: Ličnost, emocije i radna uspješnost nastavnika: dinamička perspektiva (voditeljica: prof. dr. sc. Irena Burić) i Implicitna ličnost, donošenje odluka i rukovođenje u organizacijama (voditelj: prof. dr. sc. Zvonimir Galić). Bila je voditeljica projekta Multimodalni indikatori lažiranja u selekcijskom intervjuu za menadžersku poziciju (projekt financiran od strane Sveučilišta u Zagrebu) u 2020. godini.

Središnji istraživački interes vezan joj je uz procjenjivanje ličnosti u profesionalnoj selekciji te vođenje u organizacijama, a do sada je u tom području objavila petnaestak znanstvenih i stručnih radova u uglednim domaćim i međunarodnim časopisima (npr. International Journal of Selection and Assessment, Journal of Personality Assessment, Personality and Individual Differences, Personnel Psychology, Current Psychology), konstruirala i adaptirala veći broj mjernih instrumenata te s preko 20 priopćenja sudjelovala na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.

Kao članica programsko-organizacijskog odbora sudjelovala je u organizaciji većeg broja domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Održala je brojne seminare, webinare i radionice na temu aktivnog traženja posla, profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere te nošenja sa stresom na poslu i usklađivanja profesionalnog i privatnog života. Bila je pozvani predavač na konferenciji „HR Days“, Godišnjem državnom skupu pedagoga te nekoliko Županijskih stručnih vijeća pedagoga.

Članica je Hrvatske psihološke komore i European Association of Work and Organizational Psychology, a bila je i članica uredništva časopisa Suvremena psihologija te čelništva Sekcije za organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva.

Više o znanstvenim publikacijama i sudjelovanjima na konferencijama možete pronaći ovdje.