Odjel za psihologiju
Informacije

Dr. sc. Mara Šimunović
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvatska)

Mara Šimunović diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2014. godine. Vježbenički staž obavila je na Odjelu za obrazovanje Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu. Poslijediplomski doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2017. te je doktorirala 2020. godine. Od 2016. godine zaposlena je kao asistentica, a od 2021. kao poslijedoktorandica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu.

Izabrana je u suradničko zvanje asistenta na Katedri za zdravstvenu psihologiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu gdje od 2019. godine sudjeluje u izvođenju nastave na većem broju kolegiju kao što su Metode prikupljanja i analize podataka, Zdravstvena psihologija i Komunikacijske vještine.

Do sada je kao istraživač sudjelovala u radu pet domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata, od čega su tri longitudinalna istraživačka projekta Hrvatske zaklade za znanost. Bila je suradnica i na većem broju razvojno-tehničkih projekata financiranih iz EU fondova i programa. Od 2017. godine kontinuirano se educira iz metodologije društvenih znanosti i naprednih statističkih analiza.

Uz bavljenje znanstvenim radom, surađuje s Centrom Misli u Zagrebu u području psihološkog savjetovanja i psihoedukacije. Trenutno polazi poslijediplomsko stručno usavršavanje iz kognitivno-bihevioralnih terapija pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT).

Dobitnica je Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost doktorandima studija u Gradu Zagrebu. Za svoj diplomski rad primila je zahvalnicu Udruge "SVE za NJU!" za promicanje važnosti psihološke skrbi o ženama liječenim od raka dojke.

Članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Više o znanstvenim publikacijama i sudjelovanjima na konferencijama možete pronaći ovdje.