Odjel za psihologiju
Informacije

Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić
Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru (Hrvatska)

Rođen je u Bajmoku (Subotica). Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirao je psihologiju, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu stekao je magisterij znanosti te doktorat u području psihologije. U znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologije, grana opća psihologija izabran je 2017., a u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 2022.

Bio je istraživač na šest znanstveno-istraživačkih projekata koje je odobrila i financirala Vlada Republike Hrvatske. Trenutno je suradnik/istraživač na dvama projektima financiranim od strane Hrvatske zaklade za znanost. Također je i voditelj dijela projekta Horizon 2020 Research for Society koji se izvodi na Sveučilištu u Zadru.

Višegodišnji znanstveno-istraživački rad rezultirao je autorstvom i suautorstvom u nizu znanstvenih i stručnih radova objavljenih u relevantnim psihologijskim časopisima i publikacijama, a brojna istraživanja su uspješno prezentirana na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. U suautorstvu je objavio više znanstvenih knjiga i monografija. Suautor je jednog sveučilišnog udžbenika.

Predaje na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija psihologije, te je angažiran u radu doktorskog studija psihologije, doktorskog studija Međunarodni odnosi, te je bio angažiran na Međunarodnom združenom studiju Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja. Bio je mentor za izradu 95 diplomskih radnji i završnih radova. Bio je mentor za tri obranjene doktorske disertacije (dvije na doktorskom studiju psihologije i jednu na doktorskom studiju kineziologije), te komentor dvije doktorske disertacije (na Medicinskom fakultetu u Osijeku i na Međunarodnom združenom studiju Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja). Trenutno je mentor za više doktorskih disertacija u različitim fazama izrade.

Od 2016. bio je pročelnik Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru, a u nekoliko mandata zamjenik pročelnice Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Od veljače 2020. je Prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturu Sveučilišta u Zadru.

Tijekom dosadašnjeg rada dobio je više nagrada: Bujasovu zlatnu značku za osobito vrijedan diplomski rad (1997.), Nagradu Rektorice Sveučilišta u Zadru za izvrsne rezultate u znanstvenoj produktivnosti i unaprjeđivanju kvalitete nastave (2018.), Društveno priznanje: „Marulić: Fiat Psychologia“ za osobiti doprinos razvitku i radu Hrvatskog psihološkog društva (2018.), te Psihologijsku nagradu Ramiro Bujas za osobito vrijedno psihologijsko znanstveno djelo (2019.).

Član je Hrvatskog psihološkog društva, European Association of Personality Psychology (EAPP), Association for Research in Personality, te European Federation of Psychologists Associations (EFPA) Task Force on Cultural and Ethnic Diversity (2009. – 2011.), EFPA Standing Committee of Psychology in Education (2011. – 2013.), EFPA Board of Educational Affairs (2013. – 2019.).

Više o znanstvenim publikacijama i sudjelovanjima na konferencijama možete pronaći ovdje.