Odjel za psihologiju
Informacije

Ličnost, emocije i radna uspješnost nastavnika: dinamička perspektiva (TEPEPDYN)

 

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Šifra projekta: IP-2019-04-5472

Trajanje projekta: 1. siječnja 2020. – 31. kolovoza 2024.


Voditeljica projekta: Izv. prof. dr. sc. Irena Burić (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru)


Ostali članovi istraživačke grupe:

Prof. dr. sc. Izabela Sorić (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru)

Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru)

Prof. dr. sc. Anne C. Frenzel (Ludwig-Maximillian Sveučilište u Münchenu, Njemačka)

Izv. prof. dr. sc. Ana Butković (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu)

Izv.prof.dr.sc. Aleksandra Huić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu)

Doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu)

Doc. dr. sc. Lisa E. Kim (Sveučilište u Yorku, Velika Britanija)

Dr. sc. Mara Šimunović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)

Dr.sc. Barbara Brdovčak (Hrvatsko katoličko sveučilište)


Doktorand:

Krešimir Jakšić, mag.psych. (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru)

                   HR/EN